Γνωρίζετε την πραγματική αξία του ακινήτου σας;

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της PHILOKYPROU PROPERTY CONSULTANTS LLC. Εδώ θα βρείτε ότι χρειάζεστε για την εκτίμηση του ακινήτου σας σε ολόκληρη την Κύπρο, από εγκεκριμένους εκτιμητές του ΕΤΕΚ και του RICS.

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας; 

ΧΩΡΑΦΙΑ

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, η σωστή μεθοδολογία για την έρευνα αγοράς και η γνώση της  Κτηματικής αλλά και Πολεοδομικής Νομοθεσίας  αποτελούν το απαραίτητο γνωστικό αντικείμενο ενός καλού εκτιμητή. 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Παράλληλα με τις εκτιμήσεις που γίνονται για την αγοραία αξία του οικοπέδου σας, η εταιρεία μας προσφέρει την επιλογή ετοιμασίας προσχέδιου διαχωρισμού του αρχικού σας τεμαχίου σε οικόπεδα το οποίο βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οι εκτιμήσεις κατοικιών γίνονται για πολλούς και διάφορους λόγους όπως, εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού, διευθέτηση εσωτερικών ζητημάτων, λογιστικών αναφορών, ασφαλίσεων, πιθανής αγοράς ή πώλησης, αλλά και για λόγους επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίου έτσι ώστε το καταβαλλόμενο ενοίκιο να είναι εύλογο και στο επίπεδο της αγοράς.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην Κυπριακή αγορά ακινήτων, σε συνδυασμό με τη γνώση της κτηματικής νομοθεσίας καθώς και των διαδικασιών σε θέματα έκδοσης τίτλων είναι μερικά από τα στοιχεία που μας βοηθούν να σας βοηθήσουμε να πάρετε μία ολοκληρωμένη απόφαση εάν αγοράζετε διαμέρισμα ή να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της επένδυσής σας εάν είστε ήδη ιδιοκτήτης.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση ενός γραφειακού χώρου παίζουν σαφώς η τοποθεσία, το επίπεδο κατασκευής, οι χώροι στάθμευσης πελατών / υπαλλήλων, τα διαχειριστικά έξοδα κλπ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

το Γραφείο μας συνεχώς μελετά και αποτυπώνει την κατάσταση της αγοράς καταστημάτων, εντοπίζει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και παρέχει στους πελάτες της τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη λήψη κατάλληλων επιχειρηματικών και άλλων αποφάσεων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ο επηρεασμός από την ύπαρξη εναέριας γραμμής ψηλής τάσης πάνω από το ακίνητο σας είναι δυνατό να ισοδυναμεί με στέρηση ιδιοκτησίας και δυνατό να εγείρει δικαίωμα για αποζημίωση με βάση το Άρθρο 23 του Συντάγματος.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Η καταβλητέα αποζημίωση για την απαλλοτρίωση ενός ακινήτου υπολογίζεται με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 10, του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, αρ. 15/62. Η αποζημίωση περιλαμβάνει την αγοραία αξία του υπό απαλλοτρίωση μέρους του ακινήτου, καθώς και υπεραξία ή/και επιζήμια επίδραση λόγω της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το Γραφείο μας συνεργάζεται με διάφορα δικηγορικά γραφεία στα οποία προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για σκοπούς διανομής, νομικών διεκδικήσεων, κληρονομικών διευθετήσεων (διαχείριση), διεκδικήσεων αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, διαζύγια, ενστάσεις κλπ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Βιομηχανικές μονάδες αποθήκευσης, εργοστάσια, τυπογραφεία και γκαράζ είναι μόνο μερικές από τις κατηγορίες βιομηχανικών υποστατικών που έχουμε προβεί σε εκτίμηση.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Πέραν από την αξία της γης που έχουν τα ακίνητα που εμπίπτουν εντός Κτηνοτροφικής Πολεοδομικής Ζώνης, υπάρχουν εξειδικευμένες χρήσεις όπως πχ. χοιροστάσια τα οποία χρειάζεται ο εκτιμητής να είναι γνώστης όλων των παραμέτρων που παίζουν ρόλο για να καταλήξει στην τελική αξία.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το Γραφείο μας έχει διεκπεραιώσει εκατοντάδες εκτιμήσεις για σκοπούς τραπεζών είτε αυτές αφορούν δάνεια πελατών, εκτιμήσεις IFRS, καθως επίσης και εκτιμήσεις για σκοπούς αναδιάρθρωσης. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τα ξενοδοχεία αποτελούν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μιας και συνδέεται άμεσα με τον ισχυρότερο κλάδο της Κυπριακής οικονομίας, αυτόν του τουρισμού. Τα τουριστικά ακίνητα γενικότερα και η εκτίμηση της αξίας τους, συνδέεται άμεσα με το εισόδημα που μπορούν να αποφέρουν στον επενδυτή τους ή/και στον προτιθέμενο αγοραστή τους. Το Γραφείο μας έχει μέχρι σήμερα αναλάβει την εκτίμηση αρκετών ξενοδοχειακών μονάδων, σε Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Παραλίμνι.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διεκπεραιώνουμε μεταξύ άλλων εκτιμήσεις που αφορούν αποκλειστικά τη μίσθωση ενός ακινήτου με ή χωρίς αναπτυξιακά δικαιώματα στον πιθανό εκμισθωτή. Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών συμπεριλαμβάνονται σταθμοί πετρελαιοειδών, αρτοποιεία, εργοστάσια κλπ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αν είστε ιδιοκτήτης οικοπέδου ή και χωραφιού ή αν επιθυμείτε να αγοράσετε γη για επενδυτικό ή άλλο σκοπό, η ομάδα συμβούλων ακινήτων της PHILOKYPROU PROPERTY CONSULTANTS LLC διαθέτει την εμπειρία, τις ικανότητες και την απαραίτητη πληροφόρηση για να σας στηρίξει και να σας καθοδηγήσει.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Τα διατηρητέα κτήρια είναι μία κατηγορία ακινήτων με αρκετές ιδιαιτερότητες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κήρυξη ενός ακινήτου σε διατηρητέο δίδει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να επωφεληθεί των κινήτρων που καθορίζονται στον περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμο 98 (Ι) του 1992 και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Do you need an official valuation report for your property?

 

Τηλέφωνο: 22 755 146
Fax: 22 760 090
Email: info@philokyprou.com
Διεύθυνση: 1, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Μέγαρο Μιτσή 3, Γραφείο 208, 2ος όροφος.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 1065, Λευκωσία

© 2018 Philokyprou Property Consultants. All Rights Reserved.