ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Οι πιο κάτω περιπτώσεις αφορούν προσχέδια διαχωρισμού τα οποία ετοιμάζονται για συγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν την πραγματική εικόνα του πριν και του μετά ενός τεμαχίου το οποίο διαθέτει αναπτυξιακά δικαιώματα, με πολύ χαμηλότερο κόστος για αυτόν.

Η έρευνα στις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές για υφιστάμενα και προτεινόμενα οδικά δίκτυα, προηγείται της σχεδίασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της όλης μελέτης, ούτως ώστε το τελικό προϊόν το οποίο παίρνει ο ενδιαφερόμενος, να ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Τα προσχέδια διαχωρισμού αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον εκτιμητή στον υπολογισμό ενός ακινήτου με τη Μέθοδο Αξιοποίησης, ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο μπορεί και ο ενδιαφερόμενος να υπολογίσει με περισσότερη ακρίβεια το κόστος το οποίο θα προκύψει από το διαχωρισμό ενός χωραφιού σε οικόπεδα.

Η συγκεκριμένη επιλογή ενδείκνυται επίσης στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ξεχωριστό τίτλο για το μέρος της δικής τους ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης.

Case 1 - Before & After

Case 2 - Before & After

Πατήστε εδώ για να δείτε προσχέδιο διαχωρισμού ως παράρτημα έκθεσης εκτίμησης της αγοραίας αξίας ακινήτων στο Δήμο Στροβόλου - PDF

 

Τηλέφωνο: 22 755 146
Fax: 22 760 090
Email: info@philokyprou.com
Διεύθυνση: 1, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Μέγαρο Μιτσή 3, Γραφείο 208, 2ος όροφος.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 1065, Λευκωσία

© 2018 Philokyprou Property Consultants. All Rights Reserved.