ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας, μεταξύ άλλων, προσφέρει εκτιμήσεις για σκοπούς πώλησης, επένδυσης, δανειοδότησης, αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, διανομής κληρονομιάς, διαζύγια, μίσθωσης, χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρειών κλπ.

Παρέχονται εκτιμήσεις ακινήτων όλων των κλάδων της κτηματαγοράς (κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, χωράφια, οικόπεδα, τουριστικά συγκροτήματα, βιομηχανικά υποστατικά, κτηνοτροφικά, διατηρητέες κατοικίες κλπ).

Η διαρκής ενημέρωσή μας για την πορεία της κτηματαγοράς και της οικονομίας, η συλλογή δεδομένων, η εστίαση στα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση ακινήτου και η ενδελεχής ανάλυση έχουν ως αποτέλεσμα, στα έργα που αναλαμβάνουμε, αξιόπιστες εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων.

Οι εκθέσεις εκτίμησης εκπονούνται από πιστοποιημένους εκτιμητές μέλη του ΕΤΕΚ καθώς επίσης και του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), με εκτεταμένη εμπειρία στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας. Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και κώδικες του:

  • Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων - Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Μεγάλης Βρετανίας, όπως αυτές δημοσιεύονται και περιγράφονται στο εγχειρίδιο RICS Appraisal and Valuation Standards (the 'Red Book').
  • Κώδικα Δεοντολογίας του RICS

 

Τηλέφωνο: 22 755 146
Fax: 22 760 090
Email: info@philokyprou.com
Διεύθυνση: 1, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Μέγαρο Μιτσή 3, Γραφείο 208, 2ος όροφος.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 1065, Λευκωσία

© 2018 Philokyprou Property Consultants. All Rights Reserved.